VVD SENIOREN NETWERK Wonen, Zorg en Welzijn en Mobiliteit (Notitie 2019)

U STAAT VOOR HET BELANG VAN SENIOREN IN DE SAMENLEVING U bent voor de VVD actief als lid van de gemeenteraad, of als lid van Provinciale Staten, of als parlementslid. Als volksvertegenwoordiger staat u daar ook voor de belangen van senioren. Mede omdat ook senioren bijdragen aan het maatschappelijk belang. Bedenk daarbij dat in 2018 al bijna 19% van de bevolking 65 jaar of ouder was (nidi.nl) en bedenk dat de vergrijzing naar verwachting alleen maar zal toenemen. Senioren vormen dus een kiezersgroep die ertoe doet. Het betreft een categorie die tot op steeds hogere leeftijd in staat is om te participeren in de samenleving en bij te dragen aan de economie, zowel qua (vrijwilligers)werk als vrijetijdsbesteding. Het is dus van belang om eventuele belemmeringen die senioren hierbij ondervinden zoveel mogelijk weg te nemen. Dit vraagt om specifiek en innovatief beleid op het gebied van o.m. arbeidsmarkt, welzijn, zorg, wonen, mobiliteit en veiligheid. Een dergelijk liberaal beleid (eigen verantwoordelijkheid en hulp waar nodig) is niet louter een kostenpost, maar een investering met een probleemoplossend en kostenbesparend effect.

VVD SENIOREN NETWERK 

Schrijfclubje SN-Utrecht 


OP SENIOREN KUNT U REKENEN, SENIOREN REKENEN OOK OP U!

  • Senioren vervullen onmisbare functies in de maatschappij

  • U staat voor het belang van senioren in de samenleving

  • Senioren vragen aandacht met name voor Wonen, Zorg en Welzijn en Mobiliteit

  • Een persoonlijke noot: ken de senior van gisteren, vandaag en morgen

  • Ter verdere oriëntatie