Klimaatarmoede

Op 10 juli is het klimaatplan gepresenteerd met daarin de meer dan ambitieuze voorstellen over zonneweides – en -panelen, windturbines en bovenal “van het gas af “. Dat laatste geeft als kreet al te denken, maar gaat evenzo voorbij aan een aantal nevenaspecten die naar mijn mening tot enige bezinning uitnodigen.

Gas is op zich een schone vorm van energie en niet alleen afkomstig uit Groningen. Men zou toch in alle nuchterheid geografische en geologisch breder moeten beschouwen. Vele deskundigen betogen zelfs dat een gebalanceerde mix van energiebronnen de eerste decennia noodzakelijk blijft. Daarbij gaat Richard Rhodes in zijn boek Energy- A Human History onbevroren voor thorium en aardgas en met hem vele experts wereldwijd. Mensen dwingen hun gasaansluiting weg te doen door forse heffingen in te voeren, drijft bewoners tot hoge lasten en is ronduit oneerlijk voor hen die in oude en/of monumentale woningen wonen. Voor gepensioneerden is het dubbel zuur. Zij kunnen niet altijd de pittige investeringskosten even uit de achterzak te betalen. Banken staan voor deze categorie zeker niet te springen om leningen te verstrekken. De energieheffing is tussen 2006 en 2018 gestegen van €50,- naar €150,- en stijgt door naar €200,- in 2021. Deze heffingen inclusief investeringen in huis, gaan de koopkracht van de gepensioneerde fors aantasten. De VNG waarschuwde afgelopen week daarom terecht dan ook voor klimaatarmoede door de gasprijs.