Overleg Seniorennetwerk met Tweede Kamerleden op 25 januari 2018

In een volle fractiekamer vond het jaarlijkse overleg plaats met leden van de Tweede Kamerfractie. Monique Boskma heette alle Kamerleden één voor één welkom. Achtereenvolgens: Daniël Koerhuis, Erik Ziengs, Dennis Wiersma, Sophie Hermans, Aukje de Vries, Helma Lodders, Bente Becker.

Daniël Koerhuis

Met zijn portefeuille Wonen en Bouwen ging Daniel het gesprek aan met senioren uit het hele land. Onderwerpen:  corporaties en beleid gemeenten, levensloopbestendig wonen en seniorenwoningen,  woon-zorg, duurzaam wonen.

Erik Ziengs

Erik lichtte eerst zijn portefeuillekeuze toe; er moest wel een link liggen met ondernemerschap. Dit resulteerde daarom in de portefeuilles milieu, circulaire economie, spoor en openbaar vervoer en ZZP. Onderwerpen: arbeidsparticipatie 50+, OV-chipkaart en poortjes, investeringen van pensioenfondsen in lightrail,  de Zuiderzeelijn, knelpunten in het verkeer.

Dennis Wiersma

Met zijn portefeuille Leven Lang Leren gaf Dennis Wiersma aan hard aan het werk te zijn. Onderwerpen: vouchers voor scholing, leerwegbudget, van ‘een baan vol leven’ naar ‘een leven vol banen’, uitstroom van de arbeidsmarkt voor 50plussers, AOW, het VVD pensioenprofiel. 

Sophie Hermans 

Sophie gaf meer zicht op de effecten van uitgaven in de zorg te willen hebben en een antwoord op de vraag; wanneer is de zorg goed en doelmatig? Onderwerpen: imago van de zorg, personeelstekort, WMO.

Aukje de Vries

Aukje vertelde dat zij de portefeuille medische zorg heeft die voornamelijk gaat over ziekenhuizen, zorgverzekeraars, zorgtoeslag, eerstelijnszorg, geneesmiddelen, etc. Aukje stelde dat we trots mogen zijn op de zorg in Nederland en de mensen die daar elke dag zich met hart en ziel inzetten. Belangrijk is om de zorg betaalbaar te houden. Onderwerpen: zorg dichtbij huis of zelfs thuis in plaats van in het ziekenhuis, toename druk op acute zorg, budget voor geneesmiddelen voor kleine groepen patiënten, de farmaceutische industrie.

Helma Lodders

Helma stond lang stil bij de afschaffing van de wet Hillen. Onderwerpen: stelselherziening pensioenen, rekenrente van pensioenfondsen, initiatiefwet van Helma ‘verbeterde premieregeling’.

Bente Becker

Bente vertelde tenslotte altijd open te staan voor vragen en opmerking uit het netwerk als input voor haar collega's. graag aan te sluiten bij de expertmeeting. Zij gaat kijken naar het maken van een nieuwsbrief zoals haar voorgangster dat gedaan heeft.