Inkomensplaatjes; happy new year?

Het nieuwe jaar is los geknald en na de eerste week Nieuwjaarsrecepties kan het gewone leven weer aanvangen. Een nieuw jaar dat begon met een paar spannende doorkijkjes over inkomensposities.

De loonstrookjesverwerker ADP meldde dat gepensioneerden met een aanvullend pensioen van €500,- er €1,25 per maand op achteruit gaan. Kennelijk veroorzaakt door een stijging van de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De Bruto AOW gaat er echter met 1 % op vooruit. Niet wereldschokkend zou je zo denken, maar het lastige van al die inkomensplaatjes is dat de individuele positie er niet uit valt te destilleren. Bovendien heeft dit kabinet goede voornemens getoond met de belastingvrije drempel voor box 3 te verhogen, de vermogensbijtelling bij de WLZ van 8 % naar 4 % te laten gaan, de bijdrage voor hulp via de WMO te verlagen evenals dat men maar een keer een eigen bijdrage behoeft te betalen bij WMO of WLZ. Maar, vele gepensioneerden ontvangen helemaal geen zorg. Sommigen van hen werken nog steeds een beetje en anderen genieten van het goede leven met reizen, maatschappelijke dienstverlening en familieverplichtingen. Echter, zij hebben allen een ding gemeen; tegenover lastenstijging kan men nauwelijks tot geen inkomsten meer zetten. De indexering van pensioenen staat al tien jaren stil en het dempende effect van een licht stijgende AOW verandert daar doorsnee genomen niet zo veel aan. Voeg daarbij dat er recent een studie door Netspar is gepubliceerd -naar het deels fiscaal vrijgeven van opgebouwd pensioenskapitaal ten behoeve van een hypotheek,waarbij critici stellen dat dit vooral gunstig is voor het rijk zelf- dan valt er maar één conclusie te stellen; het Seniorennetwerk is er niet van overtuigd dat 2018 zo’n happy new year voor gepensioneerden zal worden.