Regeerakkoord; iedereen een plus; niet dus!

En daar was het dan; het regeerakkoord met bijna voor iedereen een streepje in de plus.
Een evenwichtig akkoord waarbij er belangrijke wensen van het Seniorennetwerk zijn gehonoreerd. Aan de stapeling van eigen bijdrages is een einde gekomen. De vermogenstoets bij de WLZ  is gehalveerd en er is een maximum kwartaalbijdrage voor de WMO vastgesteld.
Er wordt gefaciliteerd voor ‘een leven lang leren’ en er blijft aandacht voor het participeren van vijftigplussers op de arbeidsmarkt. Ook aan de keuzevrijheid voor pensioensreservering  en arbeidsongeschiktheidsverzekering van de echte ZZPer wordt niet getornd. Wat wil een mens nog meer zou je kunnen zeggen.
Echter, bij het nader  doorlezen in de voorgestelde maatregelen zijn er ook  wat negatieve punten voor met name de gepensioneerden. Er wordt  aan de divers heffingen( kortings)knoppen op termijn nog bijgedraaid , waarbij werkende duidelijk bevoorrecht zijn.
Uit de brief van de nieuwe minister Koolmees blijkt dat zeker 12 % van pensioengerechtigden er toch weer op achteruitgaan. De gepensioneerde is dus niet uit de gevarenzone, mede doordat er geen inverdien effecten meer voor hen bestaan.
Voeg daarbij dat een indexering van de uitkering van pensioenen er nog steeds niet in zit, pensioensgerechtigden bij de zorgverzekeraars uit collectieve kortingscontracten geschrapt worden
en er gradueel wel een eigen woningforfait komt (aflosboete) dan is het  nog een open vraag of de gepensioneerde nog wel een plusje achter zijn naam krijgt……..