Europa en de pensioenen

Europa en de pensioenen

President Macron van Frankijk heeft zich 26 september jl. uitgesproken over de toekomst van Europa en daarbij onder meer voorgesteld om een Europese minister van financiën aan te stellen. Tevens bepleitte hij meer afstemming van de sociale en belastingsystemen van de lidstaten om op deze wijze de solidariteit tussen burgers van de lidstaten van de EU te versterken.  Allemaal mooi en aardig, maar het is goed dat premier Rutte daar wat terughoudend op heeft gereageerd; immers tot nu toe heeft Europa beperkte invloed op onze nationale financiën en zeker als het de regelgeving betreft rondom pensioenen. Op dit moment is de invloed van Europa op ons pensioenstelsel relatief klein. Er is een Europese richtlijn gericht op specifiek de bedrijfs- en beroepspensioenfondsen. Daarbij gaat het om minimumvoorwaarden om de grensoverschrijdende samenwerking van fondsen in te kaderen, zowel bij investeren als bij het uitkeren. Dit dient ter bescherming van de rechthebbenden bij zo’n pensioen en het toezicht wordt gehouden door de nationale centrale banken.  Ook roept de huidige werkwijze van de ECB nog weleens discussie op als het gaat om de kunstmatig laag gehouden rente, maar lage rente komt overal voor. Bovendien stijgt de dekkingsgraad van de pensioenfondsen weer omdat er hoge rendementen op aandelen worden gemaakt door pensioenfondsen. Maar alles in ogenschouw nemende is de invloed van Europa beperkt voor ons Nederlandse stelsel. 

Het belangrijkste is misschien wel dat de nationale wetgever in Den Haag eens duidelijk regelt dat het eigendom van het pensioengeld bij de deelnemer ligt.  Ik kijk reikhalzend uit naar het komende regeringsakkoord………..