BEZINT EER GE BEGINT

De kabinetsformatie is een langdurige kwestie, maar dat hoeft niemand te verbazen. Allereerst was er de zoektocht naar de partnerkeuze, die nu gevolgd wordt door  de invulling van het regeerakkoord.  De huidige formerende partijen beschikken over een nipte meerderheid en dat biedt een interessant uitgangspunt voor het vervolg.  Twee  prangende vragen, als mal-contramal aan elkaar gebonden,  doemen daarbij op: wat moet er in het regeerakkoord  en wat is verstandig om over te laten aan het krachtenspel van de democratie en laat je er dus buiten? Immers, de afgelopen twee kabinetten werden gevormd door het  zoeken naar wisselende meerderheden. In het kabinet Rutte I was dit nodig vanwege het ontbreken van gedoogsteun PVV. In Rutte II moest er, met het oog op de Eerste kamer, ook volop gepolderd worden. Was en is dat slecht? Welnee; het geeft democratische partijen volop de kans  om de bal in de samenleving te leggen. Niet met behulp van referenda maar met het ophalen van meningen via de politieke partijen, de belangenbehartigers en de (social) media. Kortom de gehele Nederlandse samenleving. Een uitdagende  taak derhalve voor de formerende partijen om in gezamenlijke wijsheid te besluiten welke onderwerpen  wel  en welke vooral  niet in het regeerakkoord te beschrijven. Kortom, blijf vooral op bovenstaande gronden nog  even bezinnen alvorens met regeren te beginnen!