De kosten gaan voor de baat

De kosten gaan voor de baat uit in de ouderenzorg

Het ouderenmanifest van Hugo Borst krijgt steeds meer uitvoering. De verzorgingshuizen krijgen hun beloofde miljoenen voor 2017, maar het extra gereserveerde geld staat vooralsnog eerst even in de wacht. Terecht, want eerst moet er uitvoering worden gegeven aan het oplossen van een aantal fundamentele tekortkomingen. Allereerst zal de arbeidsmarkt voor geriatrische verzorgers en verpleegkundigen een promotieboost moeten krijgen. Het aantal stageplaatsen moet omhoog; gooi daar eerst maar eens wat smeergeld tegenaan zodat in de verzorgingshuizen personeel vrij geroosterd kan worden voor stagebegeleiding. Tevens zal er kritisch moeten worden gekeken naar een vorm van deprotocollering en minder beleidnotities. De klant centraal stellen in plaats van de werkprotocollen. Overigens zijn daar al heel mooie ICT hulpmiddelen voor. Eentje daarvan is het ‘Lable Care’ programma; een prachtig instrument om de wensen van de cliënt in beeld te brengen evenals zijn behandelschema’s. We zullen er meer over gaan horen tijdens het Seniorennetwerk jaarcongres 8 september a.s. dat dit jaar in het teken staat van healthy ageing. Maar tenslotte kan niet vaak genoeg worden gezegd dat in Nederland ook heel veel goed geregeld is en daar mogen we met elkaar best wel een beetje meer trots op zijn!