Senioren steunen junioren

Het seniorennetwerk Fryslân heeft spontaan de JOVD Friesland gesteund in hun crowdfundingsactie voor een youtube wervingsfilmpje.

Het bestuur was op volle sterkte om de vette cheque in ontvangst te nemen. 

Rieuwert Lekkerkerker( penningmeester), Jelle Overbeek (voorzitter) en Marit Golverdingen waren verguld en gaven aan in het najaar graag iets met het Seniorennetwerk te willen organiseren in het kader van de Raadsverkiezingen voor Leeuwarden.