Edith Schippers op werkbezoek bij ouderenzorginstelling Patyna

© SNW Friesland


Op uitnodiging va het Seniorennetwerk Fryslân bracht Edith Schippers dinsdagavond 7 maart j.l. een bliksembezoek aan ouderenzorginstelling de Lelânnen te Sneek.
Ze was te gast bij Patyna,  een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg in Friesland met 30 locaties overwegend in Noord- en Zuid West Friesland.
Op haar verzoek werd Edith over de ‘werkvloer’ geleid en maakte kennis met vormen van dagbehandeling en de bewoners.

Daarna was er nog een gesprek met de topbestuurders van Patyna, de Friesland Zorgverzekeraar, Thuiszorg het Friese Land  en Zorgbelang over de spanning tussen vraaggestuurde zorg en de wetsystematiek met  afgepaste  financiering.

 Edith deelde de wens van de zorgbestuurders om niet meer aan de wetsystematiek te morrelen maar vooral  van binnen uit de doorgeschoten  regelgeving  weg te werken en daarnaast  te blijven ‘fine tunen’ in de uitvoering.