Verkiezingsbijeenkomst van SNW Friesland in Drachten op 27 februari 2017

Op 27 februari j.l. was er in Drachten een succesvolle verkiezingsbijeenkomst, georganiseerd door de drie noordelijke seniorennetwerken en 2 lokale Friese netwerken.
Bijna 100 aanwezigen, waaronder een grote delegatie van de JOVD, luisterden en debatteerden volop met Arno Rutte en Aukje de Vries over arbeidsmarkt, financiën, zorg en pensioenen.
Genetwerkt kon er in de pauze en na afloop bij het biertje en de bitterbal.
Er waren vele enthousiaste reacties waarbij een bezoeker de gespreksleider Monique Boskma toevertrouwde dat een ouderwetse verkiezingsavond de campagneaccu weer goed had opgewarmd,
want alleen op social media kon de batterij niet draaien.....