SNW Noord Holland over euthanasie en een leven lang leren

Tweede Kamerlid Arno Rutte tijdens een avond over euthanasie van SNW Noord Holland en het Thorbecke café. Tijdens de Noord Holland dag een gesprek over "een leven lang leren" met Tweede Kamerlid Daniel van der Ree

Het Thorbecke Café Haarlem en het VVD Seniorennetwerk Noord-Holland hebben op 30 januari jl. een avond gehouden over het onderwerp “Barmhartigheid of Autonomie aan het eind van mijn voltooid leven………..?”. In discussie gingen Tweede Kamerlid Arno Rutte en UvA hoogleraar cognitieve neurowetenschap Victor Lamme. Moderator was Alex de Vries.

De avond werd ingeleid met een persoonlijk verhaal van Louise van Zetten van Hart voor Haarlem over de laatste levensmaanden van haar moeder en haar sterven. Daarna schetste Arno Rutte de stand van zaken en zijn persoonlijke betrokkenheid met dit uiterst gevoelig liggende onderwerp. De VVD wil het in de toekomst toch voor een bepaalde groep bv. hele oude mensen die klaar zijn met hun leven mogelijk maken om hun hiermee humane hulp te bieden.

Albertine Nube van het seniorennetwerk bij monde stelde vast dat ondanks deze wens die zeer zeker bij sommige ouderen leeft er ook zijn die zich schuldig voelen om nog zo lang te leven, bijvoorbeeld omdat de maatschappij hen op o.a. de hoge zorgkosten wijst.

Professor Lamme ging in op de werking van ons brein, dat men voortdurend bloot staat aan invloeden van buitenaf en daarna de vraag opwierp in hoeverre men in staat is om desalniettemin onafhankelijk beslissingen over dit soort cruciale onderwerpen te nemen.

Een complex onderwerp dus waar, zo verzekerde het kamerlid ons, zeker geen politiek speerpunt of onderhandelingsthema van gemaakt zal worden. Daar lenen deze ingewikkelde ethische vraagstukken zich niet voor.

Het VVD Seniorennetwerk was ook vertegenwoordigd bij de Noord-Holland Dag 2017 in het Claus Event Center in Hoofddorp. De dag bestond uit twee delen: het Ondernemers Event in de ochtend en een aantal workshops over de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in de middag.

De opkomst was iets minder dan verwacht in verband met “Code Geel”, het sneeuwde hevig die dag. Als eersten spraken Tweede kamerlid Aukje de Vries en Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen over het onderwerp technologie en financiën, in jargon “fintech” genaamd.

Daarna kwam onze minister Kamp aan het woord de economische situatie in Nederland schetste, het handelsbelang van de B.V. Nederland en de nieuwe kansen die hij met name zag op het gebied van landbouw en techniek. De enorme ontwikkeling van en de kennis over beide gebieden in Nederland geven ons een geweldige positie in de wereld.

Daarna sprak kamerlid Daniel van der Ree over het onderwerp “Life long learning”. Het seniorennetwerk stelde in een bijdrage aan de discussie dat de trend dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen vooral de techniek, al dan niet ook met zorg van robots, uitkomst moet kunnen bieden. In dat verband zal de zelfstandige, mondige oudere ook veel profijt kunnen hebben om zich in het kader van “een leven lang leren” tijdig op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. Het seniorennetwerk zou hier een ondersteunende rol in kunnen spelen.

Met betrekking tot dit laatste onderwerp heeft het VVD Seniorennetwerk Noord-Holland al een bespreking met startup ondernemer Koen Minnema www.dienst4dienst.nl gehad. Kernactiviteit van zijn bedrijf is het verlenen van diensten aan elkaar, dus b.v. de een geeft computerles en de ander maait het gras. Dit alles met gesloten beurzen. Het geeft jonge ondernemers de kans zich te profilieren en het geeft ouderen de gelegenheid om met elkaar in contact te komen. Ook in de Haarlemmermeer is er inmiddels zo’n initiatief van de grond getild www.haarlemmermeervoorelkaar.nl