Het belang van ouderen in het VVD verkiezingsprogramma.

Wat staat er in het VVD verkiezingsprogramma 2017 voor ouderen op het gebied van: veiligheid, mobiliteit, digitale infrastructuur, zorg, werk en inkomen, een leven lang leren, pensioenen en belastingen.

Veiligheid

 • Wijkagent dichtbij huis
 • Huis en woonomgeving moeten altijd veilig zijn: daarom de gemeenten meer bevoegdheden geven

Mobiliteit

 • Voldoende verlichting langs de snelwegen
 • Toegankelijk openbaar vervoer, waarbij gebruiksgemak voor de (oudere) reiziger centraal blijft staan
 • Logische bebording langs wegen

Wonen

 • Verzilveren van overwaarde voor woningaanpassing flexibeler, evenals het oversluiten van een hypotheek
 • Woonvoorzieningen om langer thuis te kunnen wonen in nabijheid van mantelzorgers of familie, in ruimtelijke regelgeving faciliteren

Digitale infrastructuur

Breedbandverbinding is o.a. nodig om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen waarbij een toekomstbestendig internet op het platteland extra aandacht vraagt

Zorg

 • Specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijnszorg
 • Zorg dichtbij huis zodat je in je vertrouwde omgeving kunt  blijven wonen
 • Uitbreiding van de huidige regelgeving dienstverlening aan huis
 • Als het niet meer gaat is er voldoende kwalitatieve zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen, met ruimte voor persoonlijk maatwerk door persoonsvolgende bekostiging
 • Bij de eigen bijdrage moet de vermogensinkomensbijtellling verlaagd worden omdat het niet rechtvaardig  is dat mensen die gespaard hebben een hogere eigen bijdrage moeten betalen voor zorg en ondersteuning dan mensen die dat niet hebben gedaan
 • Maatschappelijke keuzes over dure behandelingen in de gezondheidszorg moeten door alle betrokkenen gevoerd worden in een debat met de politiek
 • Iedereen kiest zelf voor een waardig levenseinde

Werk en inkomen

 • Meer kansen voor oudere werkzoekenden:

-         Persoonlijk contact UWV voor maatwerk

-         Aan de slag als ZZP’er met behoud van uitkering

-         No risk polis voor werkgever bij aannemen van een oudere werkzoekende

-         Behoud van belastingkorting voor werkgevers die oudere werkzoekenden in dienst nemen

Leven lang leren

·        Sollicitatieplicht opheffen voor een baan in een ‘tekortsector’

·        Bij beloningsafspraken worden ook scholing en ontwikkeling beloond

·        Sectorale ontwikkelingsfondsen van de sociale partners aanpassen op een leven lang leren

Pensioenen

 • Behoud koopkracht door gerichte maatregelen en belastingverlaging
 • Europa mag zich niet bemoeien met ons pensioenstelsel
 • Keuzevrijheid door zelf het moment van ingaan van AOW te bepalen
 • Meer keuzevrijheid bij aanvullend pensioen

Belastingen

 • Verlaging belasting op spaargeld en erfenissen
 • Verlaging vermogensrendementsheffing op reëel gehaald rendement
 • Verlaging vermogensinkomensbijtelling bij eigen bijdrages zorg en ondersteuning
 • Behoud ‘blauwe envelop’.

Verkiezingsprogramma ZEKER NEDERLAND