Mee doen!

Mee doen !

Zo’n laatste maand van het jaar leent zich bij uitstek om even terug te zien op het afgelopen jaar. We hebben gezien dat de partij is omgeturnd tot een netwerkpartij en velen krijgen de smaak te pakken. Toch moeten we alert blijven dat iedereen mee blijft doen, ook als we in regionaal groter verband opereren.

Mee doen in het Seniorennetwerk heeft laten zien dat de seniore VVDer zich het afgelopen jaar weer bij tal van evenementen heeft kunnen aansluiten, te beginnen bij de regionale bijeenkomsten in de eigen provincie. Er zijn Seniorennetwerken in Noord- en Zuid Holland, Utrecht, Friesland, Flevoland, Gelderland  en Groningen. In Drenthe, Overijssel Noord en Twente zijn ze in opbouw en ook in Brabant begint men komend jaar voorzichtig te starten met een kring rond Breda.

Dan zijn er diverse evenementen met succes georganiseerd, waarvan een aantal landelijk, zoals de debatbijeenkomst over pensioenen en recent  de traditionele ‘Prinsjesdag bijeenkomst’, waarin we werden bijgepraat door onze Kamerleden en hun inzet bij de begrotingsbehandelingen. Meedenken en meegenomen worden in hun representatieve werk geeft betrokkenheid bij ons en aan hen inspiratie om verder te bouwen.

Ook konden we vol aan de bak voor het verkiezingsprogramma waarbij een aantal amendementen zijn gehonoreerd o.a. over de lastenstapeling bij gepensioneerden en verzachtende maatregelen  daarvoor. Ook wordt er in het verkiezingsprogramma een grens gesteld aan de ‘vermogensbijdrage’  bij de zorg en moet er gekeken gaan worden naar een reële vermogensrendementheffing.
Kortom de Seniorennetwerkers hebben volop mee gedaan aan een scala van activiteiten het afgelopen jaar en …..gaan weer mee doen in het komende campagnevoorjaar! 

Monique Boskma
                                   
                                         Fijne feestdagen en tot ziens  in 2017!