Grote belangstelling voor de Prinsjesdagbijeenkomst van het Seniorennetwerk.

Het is inmiddels een traditie geworden dat na Prinsjesdag de Tweede  Kamerleden het Seniorennetwerk bijpraten over de meest recente onderwerpen in relatie tot de Prinsjesdag begroting.

Onder geruime belangstelling werd er gediscussieerd over de kwaliteit van verpleeghuiszorg,  innovaties in de zorg en de mogelijkheden van preventie met behulp van Ehealth met Arno Rutte, Sjoerd Potters en Leendert de Lange. Ook was er aandacht voor arbeidsparticipatie, de seniore ZZPer en de bijscholingsproblematiek waarbij Bas van ’t Wout en Erik Ziengs een welkome toelichting gaven. Natuurlijk vertelde Betty de Boer graag  de laatste stand van zaken van mobiliteit en openbaar vervoer en lichtte Roald van der Linde de mogelijkheden voor ‘wonen op maat’ toe.
Anoushka Schut en Helma Neppérus gaven de actualiteit over AOW en sparen, waarbij de laatste nieuwtjes op het gebied van belastingen en de Rijksbegroting 2017 van Aukje de Vries en Mark Harbers kwamen.

De voorzitter, Monique Boskma,  concludeerde dat wederom deze  ‘speeddate bijeenkomst ‘ wederzijds inspirerend was geweest en uit te zien naar  de Senioren kamernieuwsbrief, die voor de kerst weer zal verschijnen.

De coördinator van deze brief,  Anoushka Schut, werd nog eens extra bedankt hiervoor omdat zij niet terugkeert in de nieuwe fractie.