Seniorennetwerk Flevoland

De VVD Seniorennetwerk Flevoland kijkt terug op een geslaagde thema-avond op 26 oktober 2016: Zijn senioren welkom in de digitale wereld?

© Meta Jacobs Patientenfederatie

Zijn senioren welkom in de digitale wereld? Dat was de centrale vraag tijdens de thema-avond van het Seniorennetwerk Flevoland op 25 oktober 2016. Om die vraag te beantwoorden gaven vier sprekers tekst en uitleg en gingen in gesprek met de aanwezigen in de Rietkerkzaal van het Flevolandse provinciehuis.

Menno van Manen van de Rabobank Flevoland beet de spits af. Hij begeleidt senioren bij hun bankzaken, kent bij uitstek hun knelpunten en weet hoe de toekomst van bankieren eruit ziet. Al snel bleek dat een groot deel van de senioren – officieel de leeftijdsgroep vanaf 50 jaar – goed kunnen meekomen op de digitale snelweg. Menno ging daarom met name in op de aspecten van veiligheid en de oplossingen van (digitale) knelpunten van senioren op zeer hoge leeftijd. Ook het belang van een levenstestament kwam aan de orde.

Wouter Welling, de tweede spreker, beleidsmedewerker digitale overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, gaf uitleg over mijnoverheid.nl. De website waar iedereen nu al veel zaken met de overheid kan regelen. En de plek waar in de toekomst alle zaken met de overheid geregeld moeten worden omdat steeds meer overheidsorganisaties zullen gaan deelnemen.

Meta Jacobs, vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Patientenfederatie Nederland, presenteerde de digitale zorgkaart van Nederland. Een digitale plek waar iedereen informatie kan delen over onder meer de kwaliteit van zorgaanbieders. Één klik op www.zorgkaart.nl laat zien wat allemaal mogelijk is. Meta focuste niet alleen op het thema van de avond. Ook actuele aspecten van de zorg – en zeker de zorgen om zorg, kwamen uitgebreid aan de orde.

Na een korte pauze zette Gea van de Broek, lid van het projectteam Huis voor taal, uiteen wat het Huis voor taal en de Flevomeer bibliotheken voor senioren kunnen betekenen. Daarbij kwam onder meer de cursus Digisterker – het leren werken met de elektronische overheid - aan de orde.

Kon u de avond niet bijwonen en wilt u toch meer weten over wat op dinsdagavond 25 oktober aan de orde kwam? Neem dan contact op met het VVD Seniorennetwerk Flevoland:

reneavoort@gmail.com