email, social media, adres

contactgegevens bestuur en coordinatoren regio's.

Contacten en adressen SNW:

naam

mail

plaats

Tel.nr.

functie

Minie Walma – Schreur

msgschreur@hetnet.nl

Landelijk

0623407531

Voorzitter TN Senioren

Franca Kerstens

fdmkerstens@gmail.com

Landelijk

0651605215

Secretaris TN Senioren

Wim Hut

 

wjhut@planet.nl

                                   

Groningen

0503123465
0655168585

Coördinator

Monique Boskma

mboskma@commitconsulting.nl

 

Fryslân

0582131287

0627301703

Coördinator

 

Henk Romp

henkenna@gmail.com

Drenthe

 

Coördinator

Hans Halkes

halkes3@kpnplanet.nl

Gelderland

06-23407531

Coördinator .

 

Franca Kerstens

KeesDuijvelaar

fdmkerstens@gmail.com


kees.duijvelaar@gmail.com

 

Utrecht

0651605215

 

 

 

Coördinator.


Plv   Coörd.

Albertine Nube

 

acnube@hotmail.com

N-Holland

+31640715252

Coördinator

René van der  Avoort

Jacques Raadschelder

reneavoort@gmail.com

Jpmraadschelders@kpnmail.nl

 

Flevoland

0619007255

Coördinator.

Plv   Coörd.

Gerard Waanders

Ad Nijenhuis

 

g.waanders@xs4all.nl

 

Overijssel

0653734708

coördinator

Marijke Tsoutsanis

 

Machteld Rijsdorp

 

 

mtsoutsanis@brabant.nl

 

m.g.rijsdorp@planet.nl

 

Brabant

0653515189

 

06 22924939

Contactpersoon

 

coördinator

Contact

Joan van Dijk

dijksturm@zeelandnet.nl

 

Zeeland

0111651056

contact.

Vacature

 

 

Limburg

 

 

Anja Latenstein

 

Else Lipjes*

 

Jan Willem Schotel

r.voorst@kpnplanet.nl

 

el.ja@telfort.nl

jwschotel@kpnmail.nl

 

                              Z-Holland

 

0653374368.

 

06536079.36

Coördinator

 

KC R’dam

Plv   Coörd.

Algemeen secretariaat Seniorennetwerk:

secretaris@seniorennetwerk.vvd.nl

Adres:

Mauritskade 21

postbus 30836

2500 GV Den Haag

Social media: 

Twitter

Facebook 

LinkedIn