SNW VVD congres 2018 met thema: De financiële verrekijker

PROGRAMMA

10.00 -10.30 Ontvangst met koffie

10.30 -10.35 Welkom door Monique Boskma, (dag) voorzitter 10.35- 10.45 Opening congres door Christianne van der Wal, voorzitter van de VVD

10.45- 10.55 Bestuurswisseling en toelichting congresprogramma

10.55 -11.15 Bankieren in de 21ste eeuw door mr. Auke D. Veenstra, managing director EM bij Cloud Lending Solutions Inc. (Londen)

11.20 -11.50 Vragen & discussie

11.50 -12.10 Toekomstig pensioenstelsel door prof. Dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam

12.10 -12.30 Vragen, discussie

12.35 -13.15 Lunch en leestafel

13.20 -13.30 Toelichting op de vier workshops:

13.30- 14.45 Workshops (zie ook toelichting hierna)

1. De ontwikkelingen rondom de cure and care m.m.v.: Aukje de Vries en Sophie Hermans o.l.v. Lysbeth van Valkenburg

2. Pensioenen, nu en straks m.m.v. Roald van der Linde o.l.v. Monique Boskma

3. Duurzaam wonen en energie: Dilan Yeşilgöz en Daniel Koerhuis o.l.v. Minie Walma

4. Life long learning, duurzame inzetbaarheid m.m.v. Dennis Wiersma en Leendert de Lange o.l.v. Marijke Vos.

14.45 uur Thee- en koffiepauze

15.15 Plenaire terugkoppeling workshops

15.55 Drs. Johan Krul, voorzitter Raad van Bestuur Patyna, over ‘ beschermd wonen 2.0’

16.10 Afsluiting

Plaats: provinciehuis Flevoland Visarenddreef 1, 8932PH te Lelystad

NS station is er schuin tegenover. Opgave bij: strategie@vvd.nl en/of aanmelding via ‘ mijn VVD ’ Eigen bijdrage: €20,-

Voor introducés is een betaling aan de deur mogelijk via een machtiging. De deadline voor opgave ligt op 7 september.

Inhoud workshops

1. Zorg & Welzijn Ouderenzorg, verzorgingshuis nieuwe stijl toch wenselijk, een betaalbaar stelsel, verkrijgbaarheid van geneesmiddelen en ‘verkeerde bedden problematiek’ in ziekenhuizen zijn onder andere vraagstukken waarover u in gesprek kunt gaan met Sophie Hermans en Aukje de Vries onder leiding van Lysbeth van Valkenburg.

2. Pensioenen U wordt bijgepraat over de actualiteit van het huidige en toekomstige pensioenstelsel door Roald van der Linde. Maar ook kunt u alle ideeën over koopkrachtbehoud, AOW-leeftijd etc. bespreken onder leiding van Monique Boskma.

3. Wonen & Energie Dilan Yeşilgöz en Daniel Koerhuis gaan met u in gesprek over wonen en de energielasten onder leiding van Minie Walma. Maar uiteraard kunt u ook vragen en opmerkingen plaatsen over de gehele energie discussie of uw gedachten over verzorgingshuizen nieuwe stijl. Is langdurig zelfstandig wonen echt het optimum etc.?

4. Duurzaam inzetbaar Arbeid op seniore leeftijd is niet vanzelfsprekend; duurzame inzetbaarheid is topic, maar hoe doe je dat? Een leven lang leren, vouchers voor werkgevesrs of als ZZPer aan de slag, maar onder welke condities? Discussieer mee met Dennis Wiersma en Leendert de Lange onder leiding van Marijke Vos.